Türkçe

Authorization

Authorization

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 7901 Karar Tarihi: 02/08/2018


(10.08.2018 tarih ve 30505 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

Kurul Başkanlığının 01.08.2018 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 01.08.2018 tarih ve 12509071-113-E.14211 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

İstanbul ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye 6493 sayılı ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde belirtilen ödeme hizmetini sunmak üzere 14 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca işbu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına

karar verilmiştir.


Döküman'a buradan ulaşabilirsiniz.

We Value Your Privacy

By clicking “Accept”, you agree to applying a mandatory cookie policy in order to provide you with a better service.

Cookie Policy and Privacy.